Privacybeleid - Gegevensbeschermingsbeleid
Laatst aangepast op 25 mei 2018.
Wij respecteren de privacy van iedereen die deze website bezoekt. Om deze reden willen wij u graag informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.
Aangezien de gegevens door u zelf worden meegedeeld draagt Vastgoedbeheer De Vuyst (Ad-Ex bv) geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud ervan.
Door het versturen van uw persoonsgegevens naar ons gaan wij ervan uit dat u, waar nodig en van toepassing, toestemming heeft gegeven tot het verstrekken van de gegevens waarnaar in dit privacybeleid wordt verwezen.
Verwerking van persoonsgegevens
Gebruik van persoonsgegevens
Persoonsgegevens die u mededeelt bij vragen om informatie of advies, verwerkt Vastgoedbeheer De Vuyst (Ad-Ex bv) slechts om aan uw vraag gevolg te kunnen geven.
Uw verzoek en persoonlijke gegevens zullen met dezelfde zorg worden behandeld als gewone briefwisseling, fax of telefoon.
Bijhouden van persoonsgegevens
Wij streven ernaar om de informatie die we over u hebben zo nauwkeurig mogelijk te houden.
Indien u de gegevens die u aan ons heeft verstuurd opnieuw wilt bekijken, wijzigen of verwijderen, neem dan contact met ons op.
Gebruik van cookies
Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.
Links naar andere websites
Dit privacybeleid - gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing op onze website.
Op onze website kunnen links naar andere websites staan, Vastgoedbeheer De Vuyst (Ad-Ex bv) kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het privacybeleid van die websites.
We raden u aan het beleid van elke website die u bezoekt te raadplegen.
Wijzigingen met betrekking tot dit beleid
Toekomstige aanpassingen van dit privacybeleid - gegevensbeschermingsbeleid kunnen niet worden uitgesloten. We zullen alle wijzigingen ervan op deze pagina aangeven.
Na elke aanpassing wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt gewijzigd.
________________________________
* Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) - Alle wetten en regelgevingen met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.
* Privacywet - De wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot omzetting van richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de bewerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens., B.S. 3 februari 1999.
~ ~ ~ Ruben De Vuyst ~ ~ ~
Vastgoedmakelaar-syndicus
BIV 508.636 - België
BA AXA 730 390 160
~ ~ ~
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderhevig aan de plichtenleer van de vastgoedmakelaar

0476 88 10 90
Ad-Ex bv, Laarnesteenweg 25, 9230 Wetteren
BTW BE 0832 728 073 - RPR Gent, afd. Dendermonde
Ontwerp & Realisatie © 't Winterhuys 2014-2024
Back to Top